Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730
ISSN-online: 2414-0295

Архіви

Volume: 1, Issue: 46, -

Показані 1-20 із 68 записів.
НазваAuthor(s)Мова
КОМПЛЕКСНОЕ ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ И СТРУКТУРЫ ЭТАПА КРУПООБРАЗОВАНИЯ НА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ
 • Е. И. Шутенко
 • Р. С. Давыдов
rus
ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОСНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ПІД ЧАС ПРОРОЩУВАННЯ
 • I. М. Фоміна
 • О. О. Ізмайлова
 • Д. С. Щуцька
ukr
ВПЛИВ ВОЛОГОСТІ ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ТА ТРИВАЛОСТІ ВІДВОЛОЖУВАННЯ НА ВИХІД ЯДРА
 • Є. А. Дмитрук
 • В. В. Любич
 • В. В. Новіков
 • І. О. Полянецька
ukr
ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО РОЗМІРІВ
 • В. В. Любич
 • Полянецька І. О. Полянецька
 • В. В. Новіков
ukr
ЗМІНИ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПРИ ЗБЕРІГАННІ ЗЕРНА ПРОСА ПІСЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЙОГО ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ
 • Л. К. Овсянникова
 • Г. Й. Євдокимова
 • В. В. Калаянова
 • Л. В. Труфкаті
 • Н. В. Гаєвська
ukr
ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ СЕМЯН НУТА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ОБРАБОТКИ
 • Л. Д. Дмитренко
 • Л. К. Овсянникова
rus
УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМ ОПОРОМ ДИФУЗІЇ ВОЛОГИ
 • I. I. Гапонюк
 • О. I. Гапонюк
ukr
КІНЕТИКА НАГРІВАННЯ ВОЛОГОГО ШАРУ ЗЕРНА ГАЗАМИ ПІДВИЩЕНОГО ВОЛОГОВМІСТУ
 • І. І. Гапонюк
 • О. І. Гапонюк
ukr
БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА НОВИХ ВИДІВ КОРМОВИХ ДОБАВОК
 • Б. В. Єгоров
 • Т. В. Бордун
 • А І. Шарова
ukr
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ ЧАСТЕЙ СОИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОМБИКОРМОВ
 • А. П. Левицкий
 • А. П. Лапинская
 • И. О. Селиванская
 • И. В. Ходаков
rus
ВИКОРИСТАННЯ ПОБІЧНИХ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ ВИНОГРАДУ У ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ ГОДІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН ТА ПТИЦІ
 • А. П. Левицкий
 • А. П. Лапінська
 • І. О. Селіванська
 • И. В. Ходаков
ukr
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЦЕПТУРЫ КОМБИКОРМОВ ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ КОНСЕРВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
 • Б. В. Егоров
 • И. С. Малаки
rus
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМБИКОРМА В СОВРЕМЕННОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ
 • Б. В. Егоров
 • Ю. Я. Кузьменко
rus
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ
 • Е. Е. Воецкая
 • Г. И. Евдокимова
 • А. В. Макаринская
 • Н. П. Зверькова
rus
ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОЇ ДІЇ КОМБІКОРМОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ІЗ ВКЛЮЧЕННЯМ ВОЛОГИХ КОРМОВИХ ТРАВ У ГОДІВЛІ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
 • Н. В. Хоренжий
ukr
ОСОБЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ ЛОШАДЕЙ
 • Б. В. Егоров
 • А. Г. Цюндык
rus
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РІПАКОВОГО ЖМИХУ В КОМБІКОРМОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ
 • В. О. Лакіза
 • В. Ю. Соколов
 • К. А. Самофал
 • В. О. Єрмакова
 • Ю. О. Чурсінов
ukr
ОТРИМАННЯ ОЛІГОМЕРІВ ІЗ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ З АНТИОКСИДАНТНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
 • О. І. Данилова
 • С. П. Решта
ukr
ОСОБЕННОСТИ МИКРОСТРУКТУРЫ ЗЕРНА ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ, ВЫРАЩЕННОЙ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
 • Ж. В. Кошак
 • Е. М. Минина
 • А. Э. Кошак
 • Н. А. Дуктова
 • В. Г. Лугин
ukr
ХАРЧОВА ТА БІОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ НАСІННЯ ЛЬОНУ
 • Н. М. Слободянюк
 • Ю. Г. Сухенко
 • І. А. Веретинська
ukr