Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730
ISSN-online: 2414-0295

Авторам

Редакція журналу запрошує викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів, докторантів, які займаються проблемами зернопереробної та харчової промисловості присилати свої статті для публікації в науковому журналі «Наукові праці Одеського національного технологічного університету»

Порядок рецензування наукових статей, що надійшли в редакцію журналу «Наукові праці» Одеського національного технологічного університету:

 1. Рукописи наукових статей, що надійшли в редакцію, проходять обов’язкове рецензування;
 2. Голова редакційної колегії визначає відповідність рукопису статті профілю журналу та вимогам до оформлення;
 3. Після розгляду рукопису статті на засіданні редакційної колегії рукопис направляється на рецензування спеціалісту (доктору або кандидату наук), що має найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію. Якщо стаття не відповідає тематиці журналу, то автора повідомляють про неможливість її публікації;
 4. Тип рецензування – двостороннє сліпе (анонімне). Надіслані рецензентам рукописи являються приватною власністю авторів та включають відомості, що не підлягає розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії статей, а також передавати статті на рецензування іншому спеціалісту;
 5. Термін рецензування складає не більше двох тижнів;
 6. Рецензент оцінює:
  • відповідність наповнення статті її назві;
  • структуру статті (предмет дослідження, постановка задачі, хід проведення досліджень, результати і висновки);
  • наявність в статті наукової або технічної новизни;
  • переваги і недоліки статті.
 7. Всі надані до рецензування матеріали в обов'язковому порядку перевіряються щодо плагіату;
 8. Рецензент дає висновок про можливість публікації статті:
  • прийняти статтю;
  • прийняти статтю із незначною доробкою - автору направляється текст рецензії із пропозицією внести необхідні зміни і доповнення в статтю або аргументо-вано відмовити зауваження рецензента, далі рукопис статті розглядається на засіданні редакційної колегії на предмет виконання вимог рецензента;
  • розглянути статтю повторно після суттєвої переробки - автору направляється текст рецензії із запрошенням переробити статтю, далі перероблена автором стаття направляється на повторне рецензування;
  • відхилити статтю – мотивована відмова направляється автору, до повторного розгляду стаття не подається.
 9. Рукописи статей, прийнятих до публікації, автору не повертається;
 10. Рукописи статей, не прийнятих до публікації, разом із текстом мотивованої відмови, повертаються автору.

До уваги авторів журналу

Автори представляють у редакцію 2 файли: статтю (6-8 повних аркушів) у вигляді файлу формату Microsoft Word на електронному носії або по електронній пошті – основний файл. До електронного варіанту додають: паперовий варіант статті, ліцензійний договір на використання товару, підписаний усіма авторами. Дані про автора оформляються окремим файлом – довідка про автора із зазначенням місця роботи або навчання, посади, ученого звання, ученого ступеня, домашньої адреси із за-значенням поштового індексу, телефону із зазначенням коду міста. На окремому листі вказується прізвище, ім'я, по батькові всіх співавторів українською, російською та англійською мовою, назва статті, анотація й ключові слова приводяться також трьома мовами (українській, російській й англійській), при цьому анотація повинна бути не менше 30 рядків при кеглі шрифту рівним 10.


Завантажити шаблон