Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730
ISSN-online: 2414-0295

Цілі та сфера діяльності

Журнал «Наукові праці» вже чотирнадцятий рік поспіль служить інтересам вітчизняних фахівців і запрошує всіх до подальшої співпраці, і бажає Всім, щоб життя завжди було наповнено яскравими, добрими подіями, а кожен новий день приносив щастя і процвітання в професійних справах!

Тематика журналу:

 • Удосконалення технологічних процесів для харчових та зернопереробних галузей АПК:
  • Актуальні проблеми розвитку зернопереробної, комбікормової, хлібопекарської, кондитерської та харчової промисловості;
  • Нові технічні та технологічні рішення у переробці харчової сировини.
 • Актуальні питання зберігання і технології зберігання зерна, виробництво зернових, хлібопекарських, кондитерських виробів, комбікормів та біопалива:
  • Нове у технології, обладнанні, контролю якості, автоматизації хлібоприймальних підприємств і елеваторів, борошномельних, круп'яних, хлібопекарських і комбікормових заводів, кондитерських фабрик.
 • Розробка нових видів харчових продуктів із нетрадиційної сировини:
  • Біотехнологічні аспекти виробництва харчових продуктів;
  • Розробка технологій продуктів лікувально-профілактичного харчування;
  • Інноваційні технології продуктів ресторанного господарства.
 • Створення нових технологій отримання безпечних харчових продуктів й визначення критеріїв їх оцінки:
  • Нові зернові, харчові і кормові продукти, хлібобулочні та кондитерські вироби;
  • Проблеми якості, харчової цінності та безпеки продукції на підприємствах відповідних галузей в аспекті вступу України до ВТО;
  • Проблеми гармонізації національних стандартів України з міжнародними;
  • Сучасні методи контролю, стандартизація й сертифікація сировини та харчових продуктів;
  • Екологічна безпека продуктів харчування;
  • Науково-методичні проблеми управління якістю води як чинником безпеки харчових продуктів і стабільності харчового виробництва.
 • Створення нового високоефективного обладнання, автоматизація виробничих процесів харчових і зернопереробних виробництв:
  • Енергоефективні процеси й обладнання харчових виробництв;
  • Інтелектуальні системи управління технологічними процесами у харчовій та переробній промисловості.
 • Комбіновані процеси та нанотехнології в АПК, нові неенергоємні харчові технології та про-дукти, енергоефективність та екологічна безпечність.
 • Соціально-економічні проблеми розвитку ринкових відносин на підприємствах харчової та зернопереробної промисловості:
  • Економічні аспекти і ефективність інноваційно-інвестиційного розвитку харчових вироб-ництв;
  • Економіка і менеджмент підприємств;
  • Кадрове и наукове забезпечення зернових та харчових технологій.

Застосування до проблем в розвинених і менш розвинених країн вітаються. Статті мають внести значний внесок у теоретичну та / або методологічну літературу з цього питання і містити міцну наукову складову.