Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730
ISSN-online: 2414-0295

Редколегія

Головний редактор

Станкевич Г.М.
доктор технічних наук, професор кафедри зерна і комбікормів (ОНТУ), м. Одеса, Україна
ORCID: 0000-0002-0583-8174
E-mail: georgii.stn@gmail.com
(048) 712-40-56

Заступник головного редактора

Бурдо О.Г.
доктор технічних наук, професор, зав. кафедрою процесів, обладнання та енергетичного менеджменту (ОНТУ), м. Одеса, Україна
E-mail: terma_onaft@rambler.ru
Поварова Н. М.
кандидат технічних наук, доцент кафедри технології м’яса, риби і морепродуктів. Проректор з наукової роботи (ОНТУ), м. Одеса, Україна
E-mail: povarova.natasha@gmail.com

Відповідальний редактор

Сoлоницька I. В.
кандидат технічних наук, доцент. Директор Навчально-наукового технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова (ОНТУ), м. Одеса, Україна
E-mail: irynasolonytska@gmail.com
(048) 712-40-88

Редакційна колегія

Bo Ekstrand
PhD, Professor emeritus, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden
Iztayev Auyebek
Director of the Research Institute of Food Technologies, Joint Stock Company Almaty Technological University Kazakhstan
Іоргачова К.Г.
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів (ОНТУ), м. Одеса, Україна
ORCID: 0000-0003-3390-1756
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189377049
E-mail: iorgachova@gmail.com
(048)712-40-73
Безусов А.Т.
доктор технічних наук, професор кафедри біоінженерії і води (ОНТУ), м. Одеса, Україна
ORCID: 0000-0002-0690-2406
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=1057196076655
E-mail: anatoliy.bezusov2@gmail.com
(048)712-41-16
Віннікова Л.Г.
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою технології м’яса, риби і морепродуктів (ОНТУ), м. Одеса, Україна
ORCID: 0000-0002-6106-1785
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506871295
E-mail: tmrim_onapt@rambler.ru
(048)712-41-72
Жигунов Д.О.
доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедрою технології переробки зерна (ОНТУ), м. Одеса, Україна
E-mail: tpz.onaft@gmail.com
(048) 712-41-21
Капрельянц Л. В.
доктор технічних наук, професор, зав. кафедри біохімії, мікробіології та фізіології харчування (ОНТУ), м. Одеса, Україна
ORCID: 0000-0003-2136-5669
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55782222900
Коваленко О. О.
доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедрою біоенженерії і води (ОНТУ), м. Одеса, Україна
ORCID: 0000-0002-8009-1103
SCOPUS ID: 15072170700
E-mail: kafedra_tpv@i.ua
(048) 712-11-41
Ковальський Р.
PhD., доцент Познанського університету природничих наук, м. Познань, Польща
ORCID: 0000-0002-1722-8074
SCOPUS ID: Scopus ID: 16029188300
E-mail: ryszard.kowalski@up.poznan.pl
+48 618487506
Косой Б. В.
доктор технічних наук, доцент, директор Навчально-науковий інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. Мартиновського В.С. (ОНТУ), м. Одеса, Україна
ORCID: 0000-0001-5353-8881
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506845389
E-mail: tasir.onaft@gmail.com
+38(048)723-22-20
Крусір Г. В.
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою екології та природоохоронних технологій (ОНТУ), м. Одеса, Україна
ORCID: 0000-0001-6464-5754
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6503971536
E-mail: krussir.65@gmail.com
(048)712-40-51
Манана Кевлішвіллі
Doctor of Agricultural Sciences, Iakob Gogebashvili Telavi State University, Georgia
Мардар М. Р.
доктор технічних наук, професор кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі. Проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародних зв’язків (ОНТУ), м. Одеса, Україна
ORCID: 0000-0003-0831-500x
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56578545000
E-mail: marinamardar2003@gmail.com
(048)712-42-21
Осипова Л.А.
доктор технічних наук, професор кафедри технології вина та сенсорного аналізу (ОНТУ), м. Одеса, Україна
ORCID: 0000-0003-1958-9399
E-mail: lora.osipova@yandex.ru
(048)712-40-44
Тітлов О. С.
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теплоенергетики і трубопровідного транспорту енергоносіїв, (ОНТУ), м. Одеса, Україна
ORCID: 0000-0003-1908-5713
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196299129
Тележенко Л.М.
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою технології ресторанного і оздоровчого харчування (ОНТУ), м. Одеса, Україна
ORCID: 0000-0001-6675-2625
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194025461
E-mail: telegenko@ukr.net
(048)712-42-17
Терзієв С. Г.
доктор технічних наук, доцент кафедри процесів, обладнання та енергетичного менеджменту, (ОНТУ), м. Одеса, Україна. Голова ПАО "Енни Фудз"
Ткаченко Н.А.
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології молочних, олійно-жирових продуктів і косметики (ОНТУ), м. Одеса, Україна
ORCID: 0000-0002-2557-3927
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190658629
E-mail: nataliya.n2013@gmail.com
(048)712-40-45
Ткаченко О. Б.
доктор технічних наук, доцент, в.о. зав. кафедрою технології вина та сенсорного аналізу (ОНТУ), м. Одеса, Україна
ORCID: 0000-0001-6969-6446
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190437042
Федосова К.С.
кандидат технічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу (ОНТУ), м. Одеса, Україна
ORCID: 0000-0003-1908-5713
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196299129
Хмельнюк М.Г.
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри холодильних установок та кондиціювання повітря (ОНТУ), м. Одеса, Україна
ORCID: 0000-0002-9310-1286
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506699547
E-mail: hmel_m@ukr.net
(048)723-62-89
Хобін В.А.
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем (ОНТУ), м. Одеса, Україна
ORCID: 0000-0003-0238-8371
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506161744
E-mail: khobin@onaft.edu.ua
(048)712-41-57
Черно Н.К.
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри харчової хімії та експертизи (ОНТУ), м. Одеса, Україна
ORCID: 0000-0003-4851-1347
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508343300
E-mail: onaft_foodchem@mail.ru
Шит М. Л.
кандидат технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник, Інститут Енергетики м. Кишинів, Молдова
Шульга О. С.
доктор технічних наук, професор кафедри експертизи харчових продуктів, Національний університет харчових технологій, ), академік Української академії наук, м. Київ, Україна
ORCID: 0000-0001-5357-3986
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192586866
E-mail: shulgaos@ukr.net
+380442879150

Технічний редактор

Левтринська Ю.О.
кандидат технічних наук, асистент кафедри процесів, обладнання та енергетичного менеджменту (ОНТУ), м. Одеса, Україна
ORCID: 0000-0003-1136-2730
SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195528408
E-mail: levtrinska@ukr.net
Ружицькa Н. В.
кандидат технічних наук, асистент кафедри процесів, обладнання та енергетичного менеджменту (ОНТУ), м. Одеса, Україна