Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730
ISSN-online: 2414-0295

Про журнал «Наукові праці»

Збірник «Наукові праці» – науково-теоретичний журнал, у якому публікуються результати нових наукових досліджень, які мають теоретичний, експериментальний та практичний характер, проблемні статті, пові-домлення про досягнення, наукові напрями і школи академії.

Збірник адресовано науковим співробітникам, інженерам, керівникам науково-дослідних організацій та промислових підприємств, докторантам, аспірантам, пошукачам, викладачам і студентам старших курсів технічних ВНЗ.

Важлива інформація! Наказом Міністерства освіти і науки України №918 від 18 серпня 2021 року Одеська національна академія харчових технологій реорганізована у Одеський національний технологічний університет.

Журнал «Наукові праці» зареєстровано Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення. Рішенням ради №1549, протокол №15 від 09.05.2024 (Ідентифікатор медіа: R30-04051)

Збірник зареєстровано Міністерством Юстиції України: Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 25376-15316ПР від

Науково-виробниче видання «Наукові праці» включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (відповідно Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32) згідно наказу МОН України від 11.07.2019 № 975 «Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 23 квітня 2019 року» за спеціальностями 131, 133, 144, 161, 162, 181

Журналу присвоєно Міжнародний номер наукових періодичних видань ISSN 2073-8730 (Print).

З наш журнал виходить на базі платформи Open Journal Systems platform (OJS), яка забезпечує процеси редакційного доопрацювання, публікації та після публікаційної підтримки.

Періодичність видання – Два рази на рік, наклад 500 примірників.

Поточна сторінка на Open Journal Systems .

Журнал «Наукові праці» відкритий для доступу головною науковою бібліотекою України – Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua).

Тематичні напрями видання

Видавець журналу: Одеський національний технологічний університет..

Підтримка: Центр видання наукової періодики та інформаційної підтримки ОНТУ..

Всі публікації перевіряють на плагіат Unicheck (поточна версія), Viper і neXT (попередня версія).